Vilka faktorer påverkar spelbolagens odds?

I grunden beror oddssättningen på spelbolagens uppfattning om resultatet i en match eller annan sporthändelse. Spelbolagen gör analyser av kvalitet, form, hemmafördel, skadebilden och andra faktorer. Utifrån analysen görs sedan en sannolikhetsbedömning av de olika utfallen för en marknad. Sannolikhetsbedömningen ligger sedan till grund för de odds som erbjuds.

Spelbolagen vill dock alltid att verksamheten ska gå med vinst. Därför ser spelbolagen till att sannolikheten för alla möjliga utfall uppgår till över 100 procent. Detta kallas för spelbolagens ?overround? och det är här spelbolagen tjänar sina pengar. Skulle man placera ett spel på varje utfall skulle man alltså få mindre än 100 procent i återbetalning. Denna så kallade återbetalningsprocent skiljer sig mellan spelbolagen och även inom respektive spelbolags spelutbud. För spelbolagen på nätet ligger återbetalningsprocenten i genomsnitt omkring 93 procent, men det finns några spelbolag som erbjuder en återbetalningsprocent på nära 98 procent för vissa speltyper. Den som vill ha en så hög återbetalning som möjligt ska fokusera på att spela på spelobjekt där det bara finns två utfall. Här är spelbolagens overround ofta minimal.

En annan faktor som påverkar spelbolagens odds är hur mycket pengar som har satsats på olika utfall. När spelbolagen har bestämt sin overround för ett visst spelobjekt vill bolaget behålla denna intakt fram till spelstoppet. Om det kommer in stora pengar på ett visst utfall behöver spelbolaget därför justera oddsen så att vinstmarginalen upprätthålls.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.