Så räknar du ut din vinstmarginal

ROI-vinstmarginal

 

Vinstmarginalen, eller return on investment (ROI) med ett annat begrepp, är ett bra sätt att se om sportbettingen är framgångsrik över tid. Vissa spelare fokuserar bara på träffprocenten, det vill säga hur många spel man vinner, i procent, men ROI är ett mycket bättre mått eftersom det handlar om hur mycket man faktiskt tjänar på sitt spelande.

Att räkna ut ROI är relativt enkelt och med lite träning kan man göra skapliga uträkningar i huvudet. Först räknar man ut den totala omsättningen, det vill säga den summan man totalt har satsat. Därefter summerar man resultatet och adderar detta till omsättningen. Sedan dividerar man totalen med den totala omsättningen. Nu har man ett tal i decimalform. För att göra om talet till procent multiplicerar man med 100.

Ett exempel kan illustrera uträkningen lite bättre. En spelare har omsatt 15 000 kronor under en månad. Resultatet för perioden är 870 kronor. Först adderas resultatet till omsättningen (15 000 + 870). Därefter divideras totalen med omsättningen (15 870/15 000). Kvoten är således 1,058. Genom multiplikation med 100 får vi ett procenttal på 105,8, vilket är spelarens ROI, eller förväntade avkastning per spel.

En spelare som vill ha koll på sitt spelande räknar med fördel ut sitt ROI med jämna mellanrum. Vanligt är att man sammanfattar spelandet månadsvis.

This entry was posted in ROI and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.